Co dělat když ... havaruji nebo mi někdo poškodí auto.

Kontaktujte naší non-stop linku +420 222 829 399

a postupujte dle instrukcí operátora.

  • Zapněte výstražná světla, oblečte si ochrannou reflexní vestu a místo nehody označte výstražným trojúhelníkem (minimálně 50 metrů před nehodou na pozemní komunikaci nebo 100 metrů na dálnici).
  • V případě zranění volejte záchrannou službu (tel. 155 nebo 112).
  • Zavolejte Policii ČR (tel. 158), po sepsání protokolu si nezapomeňte vyžádat jeho kopii, popř. číslo jednací, pod kterým bude žádost vedena.
  • Doporučujeme vždy vyplnit formulář "záznam o dopravní nehodě" (zjistěte a poznamenejte si informace o okolnostech vzniku nehody a jednotlivých účastnících).
  • Vždy, ideálně bezprostředně po vzniku pojistné události, jí nahlašte na LeasePlan. Doporučujeme primárně využít naší non-stop linku.
  • Pojistnou událost můžete rovněž nahlásit i prostřednictvím online formuláře či využít také e-mailu hlasenipu@leaseplan.cz.
  • Při nahlašování pojistné události na naší non-stop lince je možné využít Drivers service LeasePlanu a rovnou si sjednat opravu poškozeného vozidla, popř. zajištit zápůjčku náhradního vozu (po dobu opravy havarovaného vozu).

Veškeré záležitosti spojené s vyřizováním pojistné události pro Vás zajistí pojistné oddělení LeasePlan.

Stáhnout formulář "záznam o dopravní nehodě".

On-line formulář "nahlášení pojistné události do LeasePlanu".