Balíčky služeb

Poskytované služby operativního leasingu vozidla jsou pro jednoduchost výběru seskupeny do tématických balíčků: Vozidlo, Mobilita a Pojištění.

Balíčky poskytujeme ve dvou úrovních:

Go    - základní rozsah služeb

Go+  - plný rozsah služeb (full service)

Úroven jednotlivých balíčů lze libovolně kombinovat.

Volba balíčků služeb je součástí samotné objednávky vozu. Některé akční nabídky vozidel mají služby pevně dány a volba balíčků pak není možná. Možnost volby služeb Vám bude případně nabídnuta v průběhu realizace objednávky vozidla.

Služba Go Go+
Zahrnuje Popis Zahrnuje Popis
Vozidlo Údržba vozu Běžný servis předepsaný výrobcem v preferované servisní síti LeasePlan. Zahrnuje navíc spotřební materiál a opravy závad nezaviněných řidičem po celou dobu leasingu.
Mytí vozidla Nezahrnuje Mytí vozidla při pravidelných servisních prohlídkách v námi určených servisních místech po objednání dané služby. Mytí opraveného vozidla po pojistných událostech.
Nákupy hrazené palivovou kartou zahrnuje, přefakturace nákladů zahrnuje, přefakturace nákladů
Zákonná STK a měření emisí provedení STK včetně vyzvednutí a vrácení vozu provedení STK včetně vyzvednutí a vrácení vozu
Pneumatiky Nezahrnuje Počet pneumatik odpovídající celkovému sjednanému km nájezdu vozidla včetně nákladů na uskladnění a pneuservis, vyjma nákladů poškození pneumatik způsobené řidičem.
Daně a poplatky silniční daň, přihlášení a odhlášení vozidla včetně zajištění administrativy, poplatek za rádio dálniční známky, silniční daň, přihlášení a odhlášení vozidla včetně zajištění administrativy, poplatek za rádio
Standardní výbava vozidla povinná výbava vozidla, leptání skel automobilu, zámek řadící páky (pokud je technicky možné), sada gumových koberců povinná výbava vozidla, leptání skel automobilu, zámek řadící páky (pokud je technicky možné), sada gumových koberců
Palivová karta * sleva na palivo 0,80 Kč/litr v celé síti OMV
* zajištění i správa palivové karty zdarma
bez poplatků za transakce
* přefakturace hrazených nákupů zboží a pohonných hmot
* limit čerpání 3 500 Kč/den, 6 000 Kč/týden, 10 000 Kč/měsíc
* sleva na palivo 0,80 Kč/litr v celé síti OMV
* zajištění i správa palivové karty zdarma
bez poplatků za transakce
* přefakturace hrazených nákupů zboží a pohonných hmot
* limit čerpání 3 500 Kč/den, 6 000 Kč/týden, 10 000 Kč/měsíc
Přístup do portálu pro správu smluv zahrnuje zahrnuje
Mobilita Náhradní vozidlo zahrnuje, přefakturace nákladů zahrnuje, přefakturace nákladů
Silniční asistence nezahrnuje silniční asistence v případě nepojízdnosti vozidla a zapůjčení náhradního vozidla až na 5 dnů (vyproštění, naložení, odtah, ubytování)
Pojištění Povinné ručení povinné ručení s krytím 100/100 mil. Kč povinné ručení s krytím 100/100 mil. Kč
Havarijní pojištění havarijní pojištění včetně likvidace pojistných událostí:
- účetní hodnota
- spoluúčast 10%, min. 10 000 Kč
havarijní pojištění s vyšším krytím včetně likvidace pojistných událostí:
- účetní hodnota
- spoluúčast 5%, min. 5 000 Kč
Připojištění skel nezahrnuje připojištění všech výhledových skel bez spoluúčasti