Často kladené otázky

Kde si budu přebírat pronajímané vozidlo, pokud si ho objednám prostřednictvím webu?

Vozidlo si budete přebírat buďto v dealerství, které vozidlo dodává, případně je možné se s prodejcem domluvit na jeho přistavení na Vámi požadovanou adresu. Tato služba je však zpoplatněna dle ceníku prodejce.

Doklady

Ztratil jsem servisní knížku/ návod k obsluze vozidla. Vystavíte mi nové?

Servisní knížku/ návod k obsluze vystavuje dealer, jako zástupce výrobce vozidla, nikoli Leaseplan, jako majitel vozidla. O duplikát servisní knížky můžete požádat ve smluvním servisu LeasePlanu pro danou značku. Pokud je třeba doplnit historie zásahů, je potřeba o tomto informovat přijímacího technika servisu, který se spojí s technickým oddělením LeasePlanu a historii doplní.

Je třeba měnit dálniční známku? Byla mi změněna RZ (ztráta, odcizení).

Není třeba kupovat novou dálniční známku, od LP dostane klient spolu s novými RZ kopii VTP, ve kterém je vyznačna změna registrační značky. Tato kopie, slouží jako podklad při případné policejní kontrole.

Náhradní vozidlo

Nehoda

Proč vyplňovat Záznam o dopravní nehodě?

Vyplňte Záznam o nehodě (s viníkem, nebo s poškozeným) a posléze jej odešlete na faxové číslo: 222 829 259, nebo e-mailem na adresu hlasenipu@leaseplan.cz. V případě nedoložení tohoto dokladu se viník vystavuje hrozícímu postihu ze strany pojistitele za nesplnění povinnosti uložené zákonem. Poškozenému naopak hrozí zamítnutí nároku na náhradu vzniklé škody v případě neprokázání právního základu.

Je nutné volat Policii k dopravní nehodě?

VŽDY volat Policii v těchto případech:
- Pokud dojde k usmrcení nebo zranění osoby nebo k hmotné škodě převyšující zřejmě na některém z vozidel částku 100.000 Kč,
- Pokud dojde ke hmotné škodě na majetku třetí osoby, s výjimkou škody na vozidle, jehož řidič má účast na dopravní nehodě,
- Pokud dojde k poškození nebo zničení součásti pozemní komunikace.
- Pokud mezi účastníky nedojde k dohodě o podstatných okolnostech ohledně míry zavinění dopravní nehody.

Je nutné volat Policii při vloupání do vozidla, odcizení vozidla, nebo odcizení jeho části?

V případech spojených s trestnou činností, či vandalismem platí povinnost přivolat Policii vždy, i při malých, hmotných škodách. Nebyl-li tento trestný čin šetřen PČR, jedná se tak o nelikvidní pojistnou událost z havarijního pojištění.

Je nutné volat Policii při rozbitém čelním sklu?

V těchto případech neplatí pravidla silničního provozu na pozemních komunikacích, nejedná se o dopravní nehodu a tedy zde neplatí žádné finanční limity. Hlásit tato poškození na Policii ČR není účelné. V těchto případech pojišťovna protokol nevyžaduje.

Mohu opravovat poškozené vozidlo v zahraničí?

Obecně lze říci, že ne. LPCZ pouze povolí opravy z důvodu bezpečnosti provozu, kde oprava až v ČR by byla pro řidiče nebezpečná (čelní okno, světla, zpětné zrcátko...). Poškození, která „nemají vliv na bezpečnost“, budou opravována až v ČR (promáčklý blatník, prasklý nárazník, poškození laku na kapotě). U větších poškození, nebo v případě nepojízdnosti vozidla bude zvažován odtah do ČR, zde má právo rozhodnutí případně i pojistitel odpovědný za úhradu nákladů na opravu, včetně případného odtahu.

Z jakého důvodu nechce LeasePlan povolit kompletní opravu v zahraničí?

Obecně lze říci, že důvodem je cena opravy v zahraničí. Zejména s ohledem na kurz, jsou ceny oprav v zahraničí vyšší, navíc je zde problém s úhradou DPH, případně s kurzovými rozdíly a také s vyšší mzdou za práci než je v ČR. Pojistitelé hradí cenu opravy obvyklou v ČR, neboť zde je vozidla primárně pojištěno.

Obecné

Existuje nějaká hranice pro maximální dobu pronájmu, případně maximální celkový kilometrový nájezd?

Z našich zkušeností je nejčastější doba pronájmu 48 měsíců a nájezd cca. 130.000 km. Jsme ale schopni nastavit službu až na 6 let a 180.000 km.

Potřebuji si do vozidla nechat domontovat tažné zařízení. Jak mám postupovat?

To je samozřejmě možné. Stačí, pokud nám tento požadavek sdělíte při objednávce vozidla. My doplňek zahrneme do kalkulace a bude tak součástí měsíční splátky. Není třeba nic hradit v hotovosti. Doplňky musí splňovat podmínky výrobce vozidla a musí byt homologovány pro ČR.

Jste ochotni pronajmout mi vozidlo pokud jsem s podnikáním začal a založil svoji firmu před 5 měsíci?

Schválení úvěrového rámce je vždy individuální. Obecně lze říci, že jsme schopni pronajmout vozidlo i společnosti vzniklé před několika málo měsíci. Je však potřeba počítat s požadavkem na vyšší počáteční zálohu.

Objednání vozidla

Bude nějaké finanční omezení na pořizovací cenu vozidla?

Záleží pouze na tom, jaký úvěrový rámec Vám bude na základě Vaší objednávky schválen, případně jakou "zálohu na budoucí splátky" se rozhodnete uhradit.

Co budu potřebovat doložit za doklady (příjmy...)?

"Doklady, které od Vás budeme potřebovat, závisí na právní formě Vaší společnosti, resp. typu účetnictví. Obecně budeme požadovat doklady, které dokládají Vaše finanční výsledky (např. daňová přiznání

Jak dlouho bude trvat schválení mé poptávky/ žádosti o vůz?

Posouzení Vaší objednávky trvá obvykle několik pracovních dnů. Snažíme se, abyste vyjádření dostali maximálně do 1 týdne. Tuto dobu potřebujeme pro posouzení Vaší kredibility a schválení úvěrového rámce.

Za jak dlouho budu mít vůz k dispozici?

U skladových vozidel cca. do 1 týdne, u vozidel objednávaných do výroby se termín dodání liší dle výrobce. Rádi Vám na vyžádání sdělíme přesnější odhad dodání Vámi požadovaného vozidla. Po objednávce Vás budeme vždy informovat o předpokládaném termínu dodání vozu.

Mohu si nechat zpracovat individuální nabídku na jiné vozidlo?

Naše nabídka vozidel zahrnuje nejběžnější a nejpoptávanější varianty osobních i užitkových vozidel spolu s přihlédnutím na celkovou nákladovost vozu. Volíme ta vozidla, která mají vysokou užitnou hodnotu, dlouhodobě stabilní zůstatkové ceny a nízké provozní náklady tak, abychom dosáhli co nejnižší splátky operativního leasingu. Z dlouholeté zkušenosti již víme, že nabídky jiných konfigurací nejsou tak cenově příznivé, a proto nepřistupujeme k další individualizaci nabídek.

Součástí naší nabídky jsou pravidelně aktualizované akční nabídky vozidel za exclusivních cenových podmínek! Této nabídky lze využít na základě pevně daných parametrů leasingu, bez možnosti další úpravy či změny. Velmi často se jedná o nejlepší cenové nabídky na trhu, doporučujeme průběžně nabídky sledovat a využít jich.

Palivové karty

Mohu čerpat na palivové karty od LP i v zahraničí?

Ano, naše palivové karty umožňují hradit za palivo i v zahraničí a to v síti Routex (OMV, Agip, apod.).

Kde mohu palivovou kartu v ČR/ mimo ČR použít - jak získám info?

ČR
- 221 čerpacích stanic OMV
- 124 čerpacích stanic Agip
- 171 čerpacích stanic Shell
=> celkem více než 1000 ČS v ČR
- 332 čerpacích stanic Benzina
- 190 čerpacích stanic EuroOil

Evropa
- 2.511 čerpacích stanic OMV
- cca 20.000 čerpacích stanic
- akceptační partneři Aral, Agip, BP, Statoil

Aktuální seznam: www.routex.com.

Je nastaveno u palivové karty zadávání KM?

Ano, před zadáním PIN budete vyzváni k zadání aktuálního stavu kilometrů. Tento údaj slouží pro reporting průměrné spotřeby, případně pro návrhy rekalkulací.

Je možná změna PIN?

Změna PIN bohužel není možná, karty Routex jsou vybaveny pouze technologií magnetického proužku, který změnu PIN po vystavení karty neumožňuje.

Zablokoval/a jsem si palivovou kartu zadáním chybného PIN. Jak postupovat?

K odblokaci palivové karty v tomto případě dojde automaticky po uplynutí 24 hodin.

Z důvodu ztráty/ odcizení jsem blokoval palivovou kartu, nyní jsem ji našel. Je možná odblokace původní karty? Jak dlouho trvá?

Na základě písemné (emailové) žádosti (pozadavek.dokumenty@leaseplan.cz) je možné kartu znovu aktivovat. Budete informován/a o provedení odblokace. Poskytovatel potřebuje 24 hodin od přijetí žádosti na odblokaci.

Co mám dělat když: jsou problémy s platebním terminálem?

V případě výpadku platebního terminálu je možné požádat obsluhu čerpací stanice o autorizaci platby ručně („přežehlení “ karty). U akceptačních partnerů (třetích stran) nemusí být tento požadavek akceptován. Nezbývá tedy jiná možnost než uhradit transakci hotově, popř. Vaší platební kartou.

Co mám dělat když: je karta fyzicky poškozená nebo nefunkční?

V případě zjištění této skutečnosti na čerpací stanici až po provedení nákupu (natankování) nezbývá než uhradit transakci hotově, popř. Vaší platební kartou. O výměnu nefunkční / poškozené palivové karty je třeba zažádat na LP písemně (pozadavek.dokumenty@leaseplan.cz). Žádost musí obsahovat – RZ vozidla a o jaký druh karty z hlediska poskytovatele se jedná. Vyřízení požadavku trvá cca 14 dní od zaslání žádosti.

Co mám dělat, když jsem zapomněl(a) svůj PIN kód?

Dopisy s PIN jsou Vám doručovány zapečetěné, LP tedy číselné kombinace nezná, a proto není možné je telefonicky sdělit. V případě, že zapomenete / ztratíte PIN, můžete písemně (e-mailem) požádat o vystavení jeho duplikátu. Žádost musí obsahovat - RZ, druh karty dle poskytovatele, případně číslo karty. Termín vystavení je cca. 12 dnů.

Potřebuji zajistit doklad o čerpání, který jsem ztratil / byl mi odcizen, … potřebuji doložit ve firmě, jak možno zajistit?

Daňový doklad obdržíte vždy při nákupu na čerpací stanici. V případě ztráty / odcizení je možné zajistit údaje o transakci (datum/čas, druh zboží, množství, částka, …) nikoli přímo daňový doklad.

Je nutné vystavit novou palivovou kartu? Byla mi změněna RZ (ztráta, odcizení).

Není. Na palivových kartách společnosti LeasePlan, není RZ vozidla uvedena.

Pneu

Mohu si vybrat typ (značku) pneu?

Při výběru varianty služeb si volíte kategorii pneumatik. Jelikož není možné zajistit se 100% jistotou dostupnost konkrétní značky pneu ve Vámi zvoleném pneuservisu, definovali jsme pro každou kategorii pneu seznam značek, které do této kategorie spadají. Povinnosí našich smluvních pneuservisů pak je použít jednu z takto definovaných značek.

Mohu do jakéhokoliv pneuservisu?

Abychom dokázali zajistit požadovanou úroveň služeb a zároveň hlídat náklady na servisní úkon, je bezpodmínečně nutné, aby byl úkon proveden v síti našich smluvních pneuservisů. Objednat se do něj můžete prostřednictvím telefonní linky 296 333 400.

Kde mám uloženy pneumatiky?

V případě služby Go+ máte pneumatiky uloženy v pneuservisu, který byl zvolen při objednávce vozidla. Na požádání Vám samozřejmě rádi sdělíme, o který pneuservis se jedná.

Kde mohu skladovat pneumatiky a kola?

V případě služby Go+ je možné pneumatiky a kola skladovat pouze v síti partnerských pneuservisů.

Jaké zimní pneu a disky jsou k vozidlům dodávány?

"Vozidlo je dodáváno s disky dle kalkulace. Zimní sada pneumatik je dodávána na odpovídajících plechových discích. U vozidel koncernu VW pro kola do rozměru 16"" dodáváme tzv. hybridní disky. Pro vozidla s větším rozměrem zimních pneu než 16"" nedodáváme sadu plechových disků, ale pneumatiky jsou přezouvány na disku. Zimní pneumatiky jsou dodávány ve shodné kategorii, jako letní."

V případě poškození pneu dodaných LP, bude nákup nových pneu řešen přes LP?

Výměna poškozených pneumatik není součástí měsíční splátky - v té je počítáno pouze s běžným opotřebením pneu. Pneumatiky vyměněné z důvodu jejich poškození Vám proto budou přefakturovány. V případě poškození pneu při pojistné události jsou tyto hrazeny z pojistného plnění.

Lze jakékoliv pneuslužby nechávat přeúčtovat přes LP?

Služby pneuservisu, které nejsou součástí splátky, není možné nechávat přeúčtovat na LP. Takové služby musí být uhrazeny smluvnímu pneuservisu na místě.

Pojištění

Mohu si pojištění vozidla sjednat sám?

Postaráme se o pojištění vozidla i případné vypořádání pojistné události a to od A do Z. Není tedy důvod, aby si klient pojišťoval vozidlo sám. Navíc u tzv. povinného ručení nám zákon jako majiteli nařizuje pojistku zajistit.

Jaký bude postup při odcizení vozidla?

V případě odcizení nebo tzv. totální škodě (havárie, po které je vozidlo neopravitelné, nebo je neekonomické ho opravovat) hradí pojišťovna celou vzniklou škodu (do úrovně obecné nebo účetní hodnoty - podle zvolené varianty pojištění). Výjimkou je jen spoluúčast, kterou nárokujeme po klientovi. Výše spouúčasti také závisí na zvolené variantě služby Pojištění.
Do okamžiku, než se rozhodne o tom, že vozidlo je definitivně odcizeno (obdržíme oznámení o ukončení šetření od PČR), nebo se rozhodne o neekonomičnosti opravy vozidla, hradíte běžnou měsíční splátku. Po ukončení šetření je Vám nájemné vráceno, my si ponecháme pouze úrok a poplatek za správu za období od odcizení (nehody) do ukončení leasingu.

Jaký je rozdíl mezi pojištěním na obecnou a účetní hodnotu?

Pojištění na obecnou hodnotu je levnější varianta havarijního pojištění. Pojišťovna v případě tzv. totální škody (odcizení, neekonomická oprava) hradí škodu do výše běžné ceny vozidla v daném stáří a nájezdu km. Riziko pro Vás je, že LP si bude nárokovat úhradu rozdílu oproti účetní hodnotě vozidla, kterou k dané chvíli eviduje v účetnictví.
Oproti tomu pojištění na účetní hodnotu kryje škodu do výše účetní hodnoty vozidla. Vy pak v případě totální škody hradíte pouze spoluúčast.

Co to znamená spoluúčast např. 5%, min. 5.000 Kč?

Jedná se o formu podílu pojištěného na vzniklé pojistné události. V případě pojistné události se od plnění pojišťovny vždy odečítá předem sjednaná částka – spoluúčast (u škody na vozidle do 100.tis. Kč spoluúčast činí vždy 5.000 Kč /faktura 32.000 Kč – plnění 27.000 Kč, stejně jako u opravy za 86.000 Kč je plnění 81.000 Kč/, u škody nad 100.tis. Kč vždy 5%, /např. u opravy za 150.000 Kč je spoluúčast 7.500 Kč/). Dle sjednané výše se částka i procenta mění.

Kde v zahraničí platí Zelená karta?

Rozsah platnosti zelené karty je uvedena na zadní straně karty:
A Rakousko, AL Albánie, AND Andorra, B Belgie, BG Bulharsko, BIH Bosna a Hercegovina, BY Bělorusko, CH Švýcarsko, CY Kypr, D Německo, DK Dánsko, E Španělsko, EST Estonsko, F Fancie, FIN Finsko, FL Lichtnštejnsko, GB Spojené království Velké Británie a Severního Irska, GR Řecko, H Maďarsko, HR Chorvatsko, I Itálie, IL Izrael, IR Irán, IRL Irsko, IS Island, L Lucembursko, LT Litva, LV Lotyšsko, M Malta, MA Maroko, MC Monako, MD Moldavsko, MK Makedonie, MNE Černá Hora, N Norsko, NL Nizozemsko, P Portugalsko, PL Polsko, RO Rumunsko, RSM Republika San Marino, RUS Rusko, S Švédsko, SCV Vatikán, SK Slovenská republika, SLO Slovinsko, SRB Srbská republika, TN Tunisko, TR Turecko, UA Ukrajina. Úplné a aktuální podrobnosti jsou k nalezení na stránkách České Kanceláře pojistitelů - odkaz.

V případě připojištění skel, kromě bočního skla dveří bude uhrazena i drobná rýha v laku u sloupku?

Z připojištění skel bude uhrazeno pouze sklo a práce spojená s výměnou/opravou skla. Vše ostatní není předmětem pojištění. V tomto případě je škoda uplatnitelná pouze z havarijního pojištění, ale s odpočtem sjednané spoluúčasti.

Je z připojištění skla hrazena i dálniční známka ČR, případně i Rakouska?

Z připojištění skel nejsou hrazeny žádné dálniční známky, ani jejich případné přelepení v servisu.

Která skla jsou hrazena z připojištění skel?

Z připojištění skel jsou hrazena všechna výhledová skla vozidla, vyjma střešního okna.

Provoz vozidla

Kdo bude majitel vozu, uvedený v TP?

Majitelem vozu zůstává po celou dobu leasingu společnost LeasePlan Česká republika, s.r.o. Vás, resp. řidiče, vybavíme kartičkou, která Vás opravňuje k využívání vozidla a slouží např. při policejních kontrolách jako doklad, že vozidlo užíváte oprávněně.

Co je to rekalkulace?

V případě, že se v průběhu leasingu ukáže, že Vámi původně předpokládaný nájezd se výrazněji liší od toho skutečného, je možné měsíční splátku tzv. rekalkulovat. To znamená, že ji více uzpůsobíme novému předpokládanému nájezdu na konci leasingu. Vy se tak vyvarujete např. hrazení nadlimitních kilometrů na konci leasingu.

Jaké služby si k vybranému balíčku zajišťuji? A mohu je měnit?

Volbu požadované úrovně služeb je nutné provést vždy na začátku při objednávce vozidla. Není možné ji měnit v průběhu leasingu. Detailní přehled jednotlivých úrovní služeb a jejich zastoupení v balíčcích Go a Go+ naleznete zde.

Kam se mohu obrátit o pomoc, při provozu vozidla?

Stačí, když nás budete kontaktovat na telefonu 296 333 400. Rádi Vám se vším pomůžeme.

Údržba

Proč LP nedovolil servisu servisní zákrok na mém vozidle?

Ke schvalování servisních úkonů přistupujeme s pečlivostí řádného hospodáře. Pokud tedy např. vyhodnotíme zákrok požadovaný servisem za neopodstatněný, je naše stanovisko zamítavé. Díky našemu přístupu a zkušenostem jsme schopni snížit náklady na údržbu a Vám tak poskytnout nižší měsíční splátku. Nikdy ale nebude mít náš přístup za následek snížení bezpečnosti vozidla, ohrožení posádky, nebo zabránění využívání všech funkcí vozidla. Jako řádný hospodář také potřebujeme, abychom vozidlo na konci leasingu co nejlépe prodali, proto se o něj musíme řádně starat.

Mám nechat vozidlo opravit / servisovat před vrácením? Opravit myšleno PU - tedy skla, škrábance apod.

Po vrácení vozidla na konci leasingu dochází k hodnocení tzv. nadměrného opotřebení. Veškerá poškození proto doporučujeme nahlásit LP a nechat opravit ve smluvním servisu ihned po pojistné události. Předejdete tak zbytečným vícenákladům na konci leasingu.

Má LP nějaké smluvní STK stanice?

Pro absolvování STK stačí, když nás kontaktujete na 296 333 400. Zajistíme vyzvednutí Vašeho vozidla, provedení STK a vrácení vozidla na Vámi uvedenou adresu.

Mohu do jakéhokoliv autorizovaného servisu značky mého vozu?

Abychom dokázali zajistit požadovanou úroveň služeb a zároveň hlídat náklady na servisní úkon, je bezpodmínečně nutné, aby byl úkon proveden v síti našich smluvních servisů. Objednat se do něj můžete prostřednictvím telefonní linky 296 333 400.

Vrácení vozidla

Co je všechno potřeba vrátit s vozem?

S vozidlem je potřeba vrátit vše, co Vám bylo předáno při jeho převzetí na začátku leasingu, případně bylo dodáno v průběhu leasingu. Jedná se zejména o veškeré doklady k vozidlu, všechny sady klíčů (vč. Construct), povinná výbava vozidla, doplňky pořízené LP (např. tažné zařízení, mříž apod.), atd.

Jakým způsobem auto prodáváte ?

Vozidla vrácená z leasingu prodáváme prostřednictvím našeho partnera CarNext.com.

Bude mi vyúčtované poškození vráceného vozidla ?

Po vrácení vozidla na odstavnou plochu provede inspektor nezávislé společnosti SGS ohledání vozidla a vyhodnotí jeho případně nadměrné opotřebení. Tím se rozumí opotřebení, které není běžné pro dané stáří a nájezd vozidla. Co lze považovat za nadměrné opotřebení se dozvíte v manuálu, který naleznete zde. Pokud Vámi vrácené vozidlo nebude vykazovat žádné nadměrné opotřebení, nebude Vám nic účtováno. O výsledku šetření inspektora SGS budete informován/a prostřednictvím protokolu, který Vám bude zaslán emailem.

Kam a jak mám vozidlo vrátit ?

Vozidlo je nutné po skončení leasingu vrátit na odstavnou plochu LeasePlanu. Adresu naleznete zde. Případně je možné si smluvit vyzvednutí a odvoz vozidla. Tato služba je zpoplatněna poplatkem dle ceníku.

Co mohu očekávat při vrácení vozidla? (někdo mě bude kontaktovat, budu něco doplácet...)

Po skončení leasingu je nutné, abyste vozidlo odstavili na odstavnou plochu LeasePlanu. Adresu naleznete zde.
Po vrácení vozidla na odstavnou plochu provede inspektor nezávislé společnosti SGS ohledání vozidla a vyhodnotí jeho případně nadměrné opotřebení. Tím se rozumí opotřebení, které není běžné pro dané stáří a nájezd vozidla. Co lze považovat za nadměrné opotřebení se dozvíte v manuálu, který naleznete zde. Pokud Vámi vrácené vozidlo nebude vykazovat žádné nadměrné opotřebení, nebude Vám nic účtovánáno. O výsledku šetření inspektora SGS budete informován/a prostřednictvím protokolu, který Vám bude zaslán emailem.