Na úhradu dane z motorových vozidiel ostáva už len pár dní

Daň je potrebné podať a aj zaplatiť do 31. januára. Aké sú sankcie, ak si povinnosť nesplníte a kto vlastne musí podať daňové priznanie?

Ak podnikáte a na služobné účely používate auto, musíte do konca januára priznať daň z motorových vozidiel. Do 31. januára je potrebné nielen podať daňové priznanie, ale vypočítanú daň aj uhradiť. Uhrádzate pritom sumu vyššiu ako 5 eur. Ak daňové priznanie v stanovenej lehote vôbec nepodáte, hrozí vám pokuta vo výške od 30 do 16 000 eur.

Daň z motorových vozidiel sa platí vtedy, ak sa auto používa na podnikanie. Podľa zákona sú predmetom dane motorové a prípojné vozidlá kategórie L,M,N,O, teda napríklad motorky, štvorkolky, osobné autá, autobusy, nákladné autá či prívesné vozíky. Vozidlo musí byť evidované na Slovensku. 

Čo v prípade, ak máte auto na lízing? Platí vždy, že daň má na starosti lízingová spoločnosť? Neplatí. Pre rozhodnutie, či ste povinný daň zaplatiť, je dôležitý ešte jeden údaj. A to, či ste v dokladoch evidovaný ako držiteľ. „Daňová povinnosť spravidla vzniká držiteľovi vozidla, ktorý je zapísaný v osvedčení o evidencii. Iné povinnosti voči daňovému úradu tak majú majitelia áut financovaných cez finančný lízing a iné tí, ktorí využívajú služby operatívneho lízingu,“ zdôrazňuje Jozef Gašperan, finančný riaditeľ LeasePlan Slovakia.


Finančný lízing a dane: Kedy áno, kedy nie

Ak máte auto na finančný lízing, stávate sa držiteľom vozidla. Právnickej osobe, teda firme, ktorá takto nadobudne vozidlo a začne ho používať na účely biznisu, vznikne daňová povinnosť. 

Môže však nastať aj iná situácia. Čo robiť, ak si auto od lízingovej spoločnosti obstaráte prostredníctvom finančného lízingu ako fyzická osoba (nepodnikateľ), ste zároveň zapísaný ako držiteľ vozidla a použijete ho služobne v práci? Ak zamestnanec auto použije na pracovnú cestu, na ktorú ho poslal zamestnávateľ a ten mu zároveň vyplatil cestovné náhrady, daňová povinnosť vznikne zamestnávateľovi.

A napokon, ak ste fyzická osoba, zadovážite si auto na finančný lízing a používate ho výlučne na súkromné účely, daň z motorových vozidiel podávať ani platiť nemusíte vôbec.


S operatívnym lízingom ste bez starostí

V prípade operatívneho lízingu je daň z motorových vozidiel spravidla na pleciach lízingovej spoločnosti. Ak si auto takto zaobstaráte ako fyzická osoba, nemusíte sa o nič starať a ani nič platiť. „Rovnako je to v prípade podnikateľov, respektíve firiem. Keďže nie sú majiteľmi, ale len užívateľmi vozidla, ako držiteľ je evidovaná lízingová spoločnosť a tá na seba preberá všetku daňovú záťaž. Podnikatelia sú odbremenení od týchto záväzkov, lebo auto nevlastnia, “ objasňuje Jozef Gašperan.


Daňové sadzby viete ovplyvniť

Na výšku sadzby dane majú vplyv dva faktory: ako staré je vaše auto a typ pohonu. Logicky pritom platí, že novšie a ekologickejšie vozidlá sú zvýhodňované. Sadzba dane vychádza z dátumu prvej evidencie vozidla. Čím je auto novšie, tým sa dane znižujú, v určitých prípadoch až o 25 až 50 percent. A naopak, za staršie vozidlá sa dane vyrubujú vyššie.

Druhý faktor, ktorý vplýva na sadzbu dane, je typ pohonu. „Vozidlá jazdiace na hybridný pohon, vodíkový pohon alebo stlačený, respektíve skvapalnený zemný plyn majú sadzbu zníženú až o 50 percent. Úplne najlepšie sú na tom elektromobily – pri nich je ročná sadzba dane nula eur,“ dodáva Jozef Gašperan. 


Ešte stíhate

Pokiaľ sa vás podanie daňového priznania za motorové vozidlá týka a ešte ste ho nestihli vyplniť, skontrolujte si vašu elektronickú schránku na portáli finančnej správy. Podnikateľom, ktorí podávali priznanie vlani za rok 2020, tam začiatkom januára Finančná správa SR, poslala predvyplnené priznanie, ktoré vám celý proces uľahčí a stihnete ho podať včas. Vyhnete sa tak možným nepríjemným sankciám.